Stiftelsen för verkningshistoriska studier
Vaikutushistoriallisen tutkimuksen säätiö
Foundation for Research in Effective History
Stiftung für wirkungsgeschichtliche Forschung
Fondation de recherche en histoire efficiente

www.svst.eu

contact

 

Stiftelsen för verkningshistoriska studier

Stiftelsen för verkningshistoriska studier vill befrämja vår självförståelse genom en fördjupad relation till den västerländska traditionen.

Tyngdpunktsområdena är: 1. Klassisk filologi, 2. Idé-, konst- och kulturhistoria, 3. Filosofi, 4. Drama, film, musik, skönlitteratur och bildkonst.

Avsikten är att värna om ett bildningsideal, där klassisk filologi lika väl som idé-, konst- och kulturhistoria, filosofi och olika konstarter i samverkan ges tid att fördjupa vår existens, skapa en förståelse av historien sådan den verkar i oss.

Stiftelsen har grundats år 2007. Den verksamhet som planeras är likväl fortfarande i behov av medel och kontributioner upptas därför med stor tacksamhet.

För donationer och annat stöd, nås vi här.

Nordea : FI78 1745 3000 0355 11
SWIFT : NDEAFIHH

 

 

EvenemangTapahtumatEventsVeranstaltungenEvénements

ProjektProjektejaProjectsProjekteProjets

 

Collaborations :

Platonselskabet - Nordic Society for Ancient Studies

Centre for Historical Ontology

Centre for Historical Ontology

Éditions Eithe - Erga