Stiftelsen för verkningshistoriska studier
Vaikutushistoriallisen tutkimuksen säätiö
Foundation for Research in Effective History
Stiftung für wirkungsgeschichtliche Forschung
Fondation de recherche en histoire efficiente

Asianajotoimisto/Advokatbyrå Mitts & Co
Pohjoisesplanadi/Norra Esplanaden 33 A
FI - 00100 Helsinki/Helsingfors
www.svst.eu

contact

 

Projekt Projekteja Projects Projekte Projets

 

The Helsinki Trialogues   Die Helsinki-Trialoge   Les trialogues d’Helsinki

Stiftelsen för verkningshistoriska studier (SVS) har ordnat evenemang om tradition, teater, natur och naturhistoria. För närvarande organiserar SVS i Vetenskapernas hus i Helsingfors en serie trialogermed det allmänna temat To Understand What is Happening / Das Geschehende verstehen / Comprendre ce qui arrive. Trialogerna är trespråkiga, men för tysk- och franskspråkiga bidrag erbjuds engelsk översättning. Framstående företrädare för stiftelsens tyngdpunktsområden håller inledningar kring ett tema, diskuterar sinsemellan och sedan även med salen. Den första trialogen i serien (Om förståelsens historicitet) gick av stapeln den 5 december 2009 och emottogs med entusiasm av både talarna Françoise Dastur (Paris/Nice), Arbogast Schmitt (Marburg) och Samuel Weber (Evanston/Chicago) samt av den fullsatta salen. Ett ytterligare evenemang ordnades sedan om Det görbaras gränser med deltagarna Emil Angehrn (Basel), Nicolas Davey (Dundee) och Manfred Sommer (Kiel). Vidare ordnades en diskussion om Werner Herzogs film The Wild Blue Yonder med deltagarna Silja Rantanen (Helsingfors), Henry Bacon (Helsingfors) och Jan-Ivar Lindén (Helsingfors/Heidelberg). En trialog om minnesproblematiken är på kommande och en engelskspråkig antologi med samtliga bidrag kommer att utges.

Centre for Historical Ontology – Zentrum für historische Ontologie – Centre d’ontologie historique

Arbete pågår för att skapa ett internationellt centrum för historisk ontologi med Heidelberg, Helsingfors och Leuven som partneruniversitet.Avsikten är att i framtiden kanalisera forskningsprojekt till detta centrum.
En stor multipel kongress Aristotle today – Aristoteles heute – Aristote aujourd'hui planeras för år 2016 och ett av evenemangen blir i Helsingfors 9-11.6.2016.

Översättningar

Många klassiker saknas fortfarande i översättning både på finska och på svenska. En målsättning är att fylla dessa luckor. För närvarande har översättning från grekiskan prioritet. Inför jubileumsåret 2016 – 2400 år Aristoteles – är stiftelsen involverad i ett projekt med syftet att skapa en grekisk-svensk parallellutgåva av Aristoteles Metafysik, den första på svenska av detta grundläggande verk.

Evenemang

I framtiden kommer SVS även att ordna olika andra kulturevenemang.

 

EvenemangTapahtumatEventsVeranstaltungenEvénements