Stiftelsen för verkningshistoriska studier
Vaikutushistoriallisen tutkimuksen säätiö
Foundation for Research in Effective History
Stiftung für wirkungsgeschichtliche Forschung
Fondation de recherche en histoire efficiente

Asianajotoimisto/Advokatbyrå Mitts & Co
Pohjoisesplanadi/Norra Esplanaden 33 A
FI - 00100 Helsinki/Helsingfors
www.svst.eu

contact

 

Projekt Projekteja Projects Projekte Projets

 

The Helsinki Trialogues   Die Helsinki-Trialoge   Les trialogues d’Helsinki

Vaikutushistoriallisen tutkimuksen säätiö (VAIK) on järjestänyt tapahtumia traditiosta, teatterista, historiasta ja luonnonhistoriasta. Meneillään on sarja trialogeja Helsingin Tieteiden talossa yleisenä aiheena To Understand What is Happening / Das Geschehende verstehen / Comprendre ce qui arrive. Trialogit ovat kolmekielisiä, mutta saksan- ja ranskankieliset osuudet käännetään englanniksi. Säätiön painopistealueiden huomattavat edustajat pitävät johdannon tietystä aiheesta, keskustelevat sitten keskenään ja lopulta salin kanssa. Sarjan ensimmäinen trialogi Ymmärryksen historiallisuudesta tapahtui 5 joulukuuta 2009 ja sekä puhujat Françoise Dastur (Paris/Nice), Arbogast Schmitt (Marburg) ja Samuel Weber (Evanston/Chicago) että täynnä oleva sali olivat keskustelusta innoissaan. Toinen tapahtuma koski Tehtävissä olevan rajoja, puhujina Emil Angehrn (Basel), Nicolas Davey (Dundee) ja Manfred Sommer (Kiel). Werner Herzogin elokuvasta The Wild Blue Yonder järjestettiin keskustelu Silja Rantasen (Helsinki), Henry Baconin (Helsinki) ja Jan-Ivar Lindénin (Helsinki/Heidelberg) välillä. Keskustelua edelsi elokuvanäytös Orionissa. Trialogi muistin ongelmasta on tulossa ja samaten trialogeihin perustuva englanninkielinen antologia.

Centre for Historical Ontology – Zentrum für historische Ontologie – Centre d’ontologie historique

Meneillän on projekti, jonka tarkoitus on luoda kansainvälinen Historiallisen ontologian keskus yhteistyöelimeksi  Heidelbergin, Helsingin ja Leuvenin yliopistojen välille.Tarkoitus on tulevaisuudessa kanavoida tutkimusprojekteja tähän keskukseen.
Laaja eri maissa tapahtuva kongressi Aristotle today – Aristoteles heute – Aristote aujourd'hui suunnitellaan vuodeksi 2016 ja yksi tapahtumista tulee olemaan Helsingissä 9-11.6.2016.

Käännöstoimintaa

Monet muunkieliset klassikot puuttuvat vielä sekä suomeksi että ruotsiksi. Eräs VAIKin tavoite on edesauttaa tällaisten tekstien saatavuutta. Tällä hetkellä käännökset kreikasta ovat etusijalla. Juhlavuoden merkeissä – Aristoteles 2400 vuotta – säätiö on mukana projektisssa, jonka tarkoitus on julkaista ensimmäinen ruotsinkielinen laitos Aristotelen  Metafysiikasta.

Tapahtumat

Tulevaisuudessa VAIK tulee järjestämään myös muita kulttuuritapahtumia.

 

EvenemangTapahtumatEventsVeranstaltungenEvénements